Sektor Perkhidmatan

Kita membekal tanaga kerja untuk kontrak perkhidmatan pembersihan bagi pejabat, syarikat, kondominium dan perumahan.

 

 

Sektor Perladangan

Kita juga membekalkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang perladangan.

Tugasan mereka merangkumi semua kerja-kerja yang terlibat daripada permulaan penanaman sehingga ladang tersebut memberikan hasil penuaian.

 

Sektor Pembuatan

Gemilang Majujaya Resources juga mempunyai tenaga kerja dalam bidang pembuatan yang diperlukan di syarikat-syarikat pembuatan.  Mereka adalah berpengalaman dalam pemasangan, pengagihan, dan kerja-kerja lain yang terlibat dalam bidang pembuatan.

Sektor Pertanian dan  Perternakan

Tenaga kerja diperlukan dalam sektor pertanian yang merupakan penting dalam pengeluaran makanan, dan barangan melalui perladangan, perternakan dan perhutanan. Kita menyediakan pekerja yang berpengalaman bercucuk tanam, membina terusan air and membentuk pengairan, pembiakbakaan tumbuhan, racun perosak dan baja.

 

Sektor Binaan

Gemilang Majujaya membekal tenaga kerja dalam sektor kediaman, industrial, komersial, prasarana dan lain-lain.